Food Grade HSF-H1 маст за подмачкување -18/+204Ц

За подмачкување на работни движечки делови во индустријата каде има случаен допир со храна.

Food Grade NSF-H1 сертификат.

Температурен работен опсег : од -18оЦ до +204оЦ

Боја: бела