Искуство и квалитет

Кој е нашиот фокус?

Инотек Алати е компанија со долгогодишно искуство во делот на одржувањето и решавањето конкретни проблеми во областа на машинството и сродните гранки на дејности!
Go to Секогаш достапни

Секогаш достапни

Нашиот тим е достапен за нашите клиенти секој ден, седум дена во неделата – преку контакт информациите кои се издадени на овој вебсајт!

Go to Производи

Производи

Инотек Алати содржи широк спектар на производи меѓу кои: Клингерити, Механички заптивачи за пумпи, Средства за подмачкување, за заштита од корозија, Рачен алат и многу други производи!

За нас

ИНОТЕК АЛАТИ е компанија чие искуство е стекнато преку 10 годишно работење во областа на машинското одржување и машинството воопшто. Примарната дејност е подршка на тимовите за одржување во сите компании од областа на производството и услугите како во поглед на техничко знаење, така и во поглед на обезбедување логистика преку добавување на потребни материјали за непречено функционирање на работата на тимовите. Нашето мото е “Секогаш треба да се бориме со предизвиците” и дека “За секој проблем постои решение”. На нашите корисници сме достапни секој дневно, 7 дена во неделата. Фирмата е основана од искусни машински инженери кои своето знаење го стекнале на Машинскиот факултет во Скопје, а практичните знаења ги имаат стекнато во автомобилската, фармацевстката, електро и металната индустрија, преку секојдневни контакти со нашите соработнци и излегување на лице место каде има појава на некој проблем и заедничко решавање на истите со тимовите за одржување. Следејќи ги модерните текови на денешницата, располагаат со знаење и за почистото производство и имплементацијата на истото во пракса.

ИГМ Кавадарци

ФЕНИ Кавадарци

ВИТАЛИЈА Скопје

ИМБ Млекара Битола

ХИТ73 Тетово

ВЕЗЕ ШАРИ Тетово

ЛТХ ЛЕАРНИЦА Охрид

ЕВРОПА Скопје

ФАКОМ Скопје

Најнови производи

Стапете во контакт